Seizoen 2017/2018

Spaarrekening
Saldo 01-09-2017                    6.585,63
Stortingen                                    0,00
Rente                                          0,83
Opname                                 5.698,00 -/-
Saldo 31-08-2018                       888,46


Lopende rekening:
Bankkosten                                185,94
Secretariaatskosten                       66,53
Activiteiten                               9.060,41
Af: Ontvangen contributie           5.375,00
Af: Ontvangen (eigen) bijdrageactiviteiten 675,00 -/-
                                              -3.262,88

 

Beginsaldo 01-09-2017                 1.787,44
Eindsaldo 31-08-2018                  4.222,56

 

Eigen vermogen 01-09-2017          8.373,07
Eigen vermogen 31-08-2018          5.111,02
Afname eigen vermogen              -3.262,05