A G E N D A


Voor de jaarvergadering van de vereniging Business Club Delfzijl

Te houden op zaterdag 6 januari 2018 vanaf 17.15 uur in Partycentrum De Bolder te Delfzijl

1) Opening

2) Notulen jaarvergadering 7 januari 2017

3) Ingekomen stukken

4) Verslag van de secretaris

5) Verslag van de penningmeester

6) Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie

7) Activiteiten + idee├źn voor activiteiten in 2018

8) Bestuursverkiezing

9) De website van de BCD

10) Rondvraag + w.v.t.t.k.

11) sluiting