De Business Club Delfzijl, kortweg BCD is opgericht op 14 mei 1991 en is statutair gevestigd in de gemeente Delfzijl.

 

De BCD heeft als doel:

-Het bevorderen van gezamenlijke belangen van de deelnemers

-Het bevorderen van zakelijke contacten tussen de deelnemers

 

 

Zij tracht haar doelstelling te bereiken onder meer door:

-Het organiseren van formele en informele bijeenkomsten, als bedrijfsbezoeken, lezingen, excursies

-Overleg te voeren met overheidsinstanties en andere belangengroeperingen

-Zich actief op te werpen als gesprekspartner voor zaken die haar deelnemers aangaan

-Een platform te zijn voor vergaring en verspreiding van kennis ten behoeve van de deelnemers.

E-mail adres: